Data wydarzenia:

Zaproszenie do stworzenia międzynarodowej sieci networkingowej!

Zaproszenie dotyczy włączenia się w realizację projektu LiMa i opracowania propozycji własnej formy współpracy ze środowiskiem międzynarodowych ośrodków naukowych w obszarze uczenia się i nauczania.

Wydział Studiów Edukacyjnych UAM od 2021 roku zasila grono uczelni współpartnerskich w ramach międzynarodowego projektu LiMa koordynowanego przez Uniwersytet w Marburgu w Niemczech. Jego cele zogniskowane są wokół zwiększenia kompetencji międzykulturowych studentów i studentek oraz wykładowców poprzez doświadczenie międzynarodowego środowiska uczenia się i nauczania. Do tej pory w ramach tej inicjatywy miały miejsce wykłady, spotkania cykliczne, nauczanie gościnne, wizyty osobiste, spotkania cyfrowe, wymiany studenckie i Szkoła Letnia pt. „Nauczanie na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Rok 2024 jest ostatnim rokiem realizacji projektu, dlatego jego koordynatorzy ukierunkowują swoje działania na zintensyfikowanie współpracy pomiędzy uczelniami partnerskimi w celu rozpoznania możliwości kontynuowania dotychczasowych aktywności.

Zapraszają do udziału w wydarzeniu networkingowym otwartym dla wszystkich zainteresowanych osób z uczelni partnerskich. Podczas spotkania zostanie podjęty namysł nad dotychczasowymi wspólnymi działaniami oraz rozpoznane możliwości finansowania, jak i omówione przykłady dobrej praktyki i narzędzi współpracy. Organizatorzy szczególnie zapraszają do udziału w panelu, w którym istnieje możliwość omówienia własnych pomysłów i zaplanowania współpracy w zakresie nauczania.

Niniejsze spotkanie odbędzie się 24 maja 2024 w godz. 14:00-18:00 w formie on-line. Osoby zainteresowane przestawieniem swojego pomysłu na współpracę w zakresie nauczania, proszone są o przygotowanie jego krótkiego opisu (300 słów). Powinien on zawierać wybrany temat, potencjalną formę nauczania, język i dwa pomysły na współpracę. Propozycje projektów można składać wraz z rejestracją za pośrednictwem Eveeno do dnia 15 kwietnia 2024.

Link do rejestracji:

REJESTRACJA

Po upływie terminu rejestracji zostaną wybrane propozycje projektów, które będą zaprezentowane w formie pięciominutowych prezentacji podczas sesji networkingowej. Zostaną one omówione z reprezentantami z innych ośrodków naukowych, dzięki czemu zyskają szansę na uzyskanie informacji zwrotnej i nawiązanie współpracy.

W razie pytań istnieje możliwość skontaktowania się z dr Lucyną Myszka-Strychalską (e-mail: lucyna.myszka@amu.edu.pl).

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
LiMa-Networking-Event.pdf 21.03.2024 Mikołaj Czajkowski
PDF
Pobierz PDF LiMa-Networking-Event.pdf(707.5 KB)