Data wydarzenia:

Ku Przyszłości - międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt polsko-ukraiński RAZEM

POZNAŃ, 28 CZERWCA 2024 ROK:  "RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI" - konferencja podsumowująca unikatową współpracę środowisk akademickich z Polski i Ukrainy. Wydarzenie będzie miało miejsce na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89, Budynek E, sala B w godzinach 9:00 - 18:00.

Szczegółowy program konferencji zamieszczony zostanie w II komunikacie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Projekt Polsko-Ukraiński RAZEM jest kontynuacją współpracy zapoczątkowanej w czerwcu 2023 r. podczas letniej szkoły dla studentów z Ukrainy, która odbywała się na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM Poznań. Celem Projektu jest integracja polskiego i ukraińskiego środowiska uniwersyteckiego wokół wspólnych wyzwań w obszarze szeroko rozumianej edukacji. Realizowane są one we współpracy studentów z Polski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i studentów z wybranych uczelni z Ukrainy. Liderami i koordynatorami projektów są wykładowcy z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM Poznań.

POZNAŃ, 24 - 28 czerwca 2024 rok - odbywa się TYDZIEŃ INTEGRACJI - LETNIA SZKOŁA: Razem ku Przyszłości dla studentów z Ukrainy, podczas którego uczestnicy będą brać udział w warsztatach, grach dydaktycznych, tworzyć wspólne wystawy, instalacje edukacyjne oraz nagrania audio i video.

W ramach studenckiego projektu polsko-ukraińskiego RAZEM, zostało utworzonych 9 zespołów tematycznych w oparciu o potrzeby i zainteresowania polskich i ukraiński studentów - uczestników Letniej Szkoły (edycja 2023). Projekty mają charakter naukowo-edukacyjny, a także artystyczny. Problematyka podjęta w zespołach projektowych oscylowała wokół aktualnych problemów społeczno-edukacyjnych, takich jak: arteterapia i sztuka w edukacji, specyficzne  potrzeby edukacyjne, edukacja międzykulturowa, edukacja obywatelska, media, wolontariat. Efektem działań projektowych są: raporty badawcze, programy i scenariusze edukacyjne, gry online, wytwory artystyczne, takie jak: utwory muzyczne, przedstawienia teatralne, wystawy fotograficzne, instalacje. Finalną częścią Projektu jest konferencja na WSE (28.06.2024), podczas której grupy projektowe będą prezentowały rezultaty swoich ciekawych i oryginalnych prac.

"Od kilku miesięcy prowadzimy wspólne badania i realizujemy projekty edukacyjne
i terapeutyczne. Mimo dzielącej nas odległości systematycznie spotykamy się w formule zdalnej, dzielimy się efektami naszych działań i wzajemnie motywujemy się do pracy. Z połączenia naszych naukowych potencjałów, doświadczeń edukacyjnych i ludzkiego zapału powstaje niecodzienna konferencja naukowa podczas której zaprezentujemy wyniki badań, projekty dydaktyczne, wystawę a także materiały dydaktyczne w języku polskim i ukraińskim dla nauczycielek
i nauczycieli w Polsce i Ukrainie
- cytat wypowiedzi prof. dr hab. Kingi Kuszak

Kierownik projektu polsko-ukraińskiego RAZEM

Prodziekan ds. studenckich i organizacji kształcenia

Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

KONTAKT Z MEDIAMI:

dr Grażyna Barabasz - Zakład Pedeutologii, WSE UAM, Koordynatorka projektu polsko-ukraińskiego RAZEM

barabasz@amu.edu.pl

tel. 607 411 580

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Program konferencji KU PRZYSZŁOŚCI_28 CZERWCA 2024.pdf 24.06.2024 Mikołaj Czajkowski
PDF
Pobierz PDF Program konferencji KU PRZYSZŁOŚCI_28 CZERWCA 2024.pdf(1.1 MB)