Data wydarzenia:

Szkolenie: Przeciwdziałania mobbingowi w środowisku akademickim

Szanowni Państwo w imieniu Pani Rektor prof. J. Wójcik oraz prof. R. Kmieciaka uprzejmie zapraszamy na szkolenie „Przeciwdziałania mobbingowi w środowisku akademickim”. Nie trzeba potwierdzać udziału, sala pomieści około 100 osób.

Celem szkolenia jest omówienie problematyki mobbingu, który stanowi niezwykle poważne zagrożenie dla prawidłowego kształtowania relacji międzyludzkich w miejscu pracy. Punktem wyjścia podjętych rozważań będzie zakres pojęciowy mobbingu oraz rozumienie zasady równości w prawie pracy. W dalszej kolejności przeanalizowany zostanie problem zakazu dyskryminacji   i przesłanek jej występowania, a także kwestia roszczeń pracownika z tytułu naruszenia tego zakazu przez pracodawcę. Ważnym elementem szkolenia będzie ponadto zwrócenie uwagi na wynikające z przepisów prawa obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi.

Szkolenie poprowadzi prof. dr hab. Anna Musiała – prawniczka, specjalistka w dziedzinie prawa pracy związana z Katedrą Prawa Pracy UAM, autorka cenionych monografii z tego zakresu, między innymi: Prawo pracy: czyje? Res publica (2020), Prawo podmiotowe w prawie pracy – a względem „kogo”? Spór o prawny charakter prawa pracy (2022). Kuratorka cyklu Ogólnopolskich Konferencji Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy.

Szkolenie odbędzie się 25 maja 2022 r. (godz. 9.00 – 11.00) w siedzibie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, sala 121.