Data publikacji w serwisie:

Udział naszych wykładowców w konferencji „Temi e Leader oltre le ideologie”

Prof. Agnieszka Stępińska i dr Bartłomiej  Secler biorą udział w konferencji naukowej „Temi e Leader oltre le ideologie” Włoskiego Stowarzyszenia Komunikacji Politycznej (Associazione Italiana di Comunicazione Politica). Konferencja odbywa się w Departamencie Nauk Politycznych Uniwersytetu w Perugii (Università degli Studi di Perugia) w dniach 13 – 15 grudnia.

Wydarzenie zorganizowali wybitni włoscy uczeni: prof. Gianpietro Mazzoleni (prezes towarzystwa) i prof. Paolo Mancini (Università di Perugia). Wśród głównych tematów poruszanych podczas konferencji znalazły się:  rola emocji w polityce, personalizacja kampanii wyborczych oraz populistyczne komunikowanie polityczne. Konferencji towarzyszą warsztaty poświęcone planowanym międzynarodowym badaniom porównawczym nad przyszłorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.