Data publikacji w serwisie:

Stypendium Fundacji UAM dla naszego doktoranta!

Z przyjemnością informujemy, że mgr Rafał Szymanowski z Zakładu Polityki Społecznej i Ekonomicznej naszego Wydziału uzyskał stypendium naukowe Fundacji UAM dla doktorantów w roku akademickim 2018/2019. Rada Funduszu Stypendialnego nagrodziła laureatów za dorobek i aktywność naukową oraz innowacyjność metod i kierunków badań.

W tegorocznej edycji programu Fundacja przyznała 15 stypendiów laureatom z 12 wydziałów UAM. W roku akademickim 2018/2019 w ramach procesu rekrutacyjnego wpłynęła rekordowa liczba 180 wniosków. Mgr Rafał Szymanowski w minionym roku akademickim przebywał na prestiżowym stypendium naukowym Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na University of California, Berkeley w Stanach Zjednoczonych. Obecnie pod opieką naukową prof. UAM dr hab. Macieja Walkowskiego  kończy prace nad rozprawą doktorską dotyczącą porównania polityk USA i RFN odnoszących się do problemu przyczyn i skutków globalnego kryzysu finansowego 2008+. Doktorantowi i jego promotorowi składamy gratulacje.