Data publikacji w serwisie:

Międzynarodowy sukces WNPiD UAM!

Z radością informujemy, że w sierpniu 2018 roku Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Unii Europejskiej (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency –  EACEA) przyznała Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prestiżowe Centrum Doskonałości Jean Monnet na lata 2018-2021  (Jean Monnet Centre of Excellence: EU external actions in the contested global order – (In)coherence, (dis)continuity, resilience.  EU – EX/ACT,  Reference: 599622-EPP-1-2018-1-PL-EPPJMO-CoE), którego koordynatorem naukowym jest  prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas.

Projekt ten ma charakter ogólnouniwersytecki, ale w całości przygotowany został przez kilkunastoosobowy zespół badawczy z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, kierowanego przez prof. UAM dr hab. Andrzeja Stelmacha.

Jean Monnet Centre of Excellence to najwyższy stopień programu Jean Monnet, zapoczątkowanego w 1989 roku, mający na celu stymulowanie nauczania, badań naukowych i debat w dziedzinie studiów nad integracją europejską na poziomie  szkolnictwa wyższego w ramach Unii Europejskiej i poza nią, w wymiarze ogólnoświatowym.  Wniosek EU EX/ACT, który znalazł się w grupie 122 zakwalifikowanych aplikacji na 905 złożonych wniosków, został wysoko oceniony przez jednostkę ewaluacyjną Komisji Europejskiej na 91 punktów na 100 możliwych. W kategorii „jakość zespołu” uzyskał 23/25 punktów, a w kategorii „jakość przygotowania wniosku” 24/25 pkt. Tym samym zespół naukowców kierowany przez prof. Tadeusza Wallasa, wraz z innymi renomowanymi uczelniami z Europy, Stanów Zjednoczonych, Australii i Izraela znalazł się w elitarnej grupie reprezentantów kilkunastu uczelni wyższych w świecie, docenionych za dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie badań procesu integracji europejskiej oraz roli i znaczenia Unii Europejskiej w świecie i uhonorowanych  w 2018 roku Centre of Excellence (Applications selected for co-funding- Erasmus+ Programme – Jean Monnet Activities: Selection 2018 – Call for Proposals ref. EAC/A05/2017). Przyznanie UAM w Poznaniu Centrum Doskonałości stało się możliwe także dzięki wcześniejszej pozytywnej ocenie działających na WNPiD modułu Jean Monnet (EPP JMO-MODULE) oraz dwóch  Katedr Jean Monnet ( EPP JMO – CHAIR) .

Koordynatorowi naukowemu projektu oraz pozostałym członkom grupy badawczej z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa składamy gratulacje, życząc kolejnych sukcesów naukowych na płaszczyźnie międzynarodowej.

Bliższe informacje na temat projektu.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Jean-Monnet-Centre-of-Excellence-2018-2021.pdf 18.10.2018 Maciej Skrzypek
PDF
Pobierz PDF Jean-Monnet-Centre-of-Excellence-2018-2021.pdf(326.9 KB)