Międzywydziałowe Centrum Neuronauki Poznawczej

Neuronauka poznawcza to interdyscyplinarny obszar badawczy skoncentrowany na studiach nad neuronalnymi korelatami procesów poznawczych, takich jak uczenie się, uwaga, przetwarzaniem obrazów i dźwięków, czy rozwiązywanie problemów. Neuronauka poznawcza jest stosunkowo nowym nurtem naukowym. W ośrodkach naukowych na całym świecie powoływane są więc centra neuronauki poznawczej, w których zespoły składające się z biologów, fizyków, pedagogów, psychologów i kognitywistów prowadzą transdyscyplinarne badania naukowe. W roku 2022 utworzono tego typu centrum także na UAM. Kieruje nim prof. Michał Klichowski. Centrum powstało przy porozumieniu Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych i Dziekana Wydziału Fizyki. Siedziba Centrum znajduje się w budynku Wydziału Fizyki UAM. W Centrum prowadzone są zaawansowane badania podstawowe w takich obszarach jak neuropedagogika, biopsychologia, biofizyka i psychoakustyka, a także testy realizowane w ramach projektów wdrożeniowych. Pracują w nim dr Tomasz Przybyła, mgr Agnieszka Kruszwicka i mgr Weronika Rochatka.

Relacja z otwarcia centrum: LINK

Więcej na stronie internetowej Centrum: https://neuroscience.amu.edu.pl/