Data wydarzenia:

Mistrzowskie Spotkanie

Serdecznie zapraszamy całą społeczność akademicką do wzięcia udziału w „Mistrzowskim Spotkaniu”, które odbędzie się 5 kwietnia o godzinie 20:00 na platformie MS Teams.

Waszymi gośćmi będą:

* olimpijka z Londynu, Rio De Janeiro i Tokio - mgr Karolina Nadolska

* olimpijczyk z Londynu i Rio De Janeiro - mgr Łukasz Nowak

Poznajcie wspaniały sportowy duet pracowników Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Dowiecie się m.in. jaką drogę trzeba przejść żeby znaleźć się na sportowym szczycie.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3awKJ1tcP261PEfyo_UJzeEl_GfmB8Stwl3N4aTv0T7681%40thread.tacv2/1648496047492?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2235af6b43-18df-4051-9017-30e2b4a7b80a%22%7d