Data wydarzenia: -

Zaproszenie do udziału w projekcie „Metodyka pracy z klientem w/po izolacji penitencjarnej”

Pracownicy Zakładu Penitencjarystyki oraz członkowie Koła Naukowego Penitencjarystyki „Ex Lege” zapraszają studentów Wydziału Studiów Edukacyjnych do udziału w projekcie „Metodyka pracy z klientem w/po izolacji penitencjarnej”.

Celem projektu jest przekazanie studentom wiedzy oraz trening umiejętności w pracy z osobami pozbawionymi wolności i opuszczającymi zakłady karne. Projekt jest propozycją dla studentów II i III roku studiów I stopnia Pedagogiki, specjalności: Resocjalizacja, Doradztwo zawodowe i personalne, I i II roku studiów II stopnia Pedagogiki, specjalności: Resocjalizacja nieletnich oraz Resocjalizacja z elementami kryminologii, a także IV roku Pedagogiki specjalnej, specjalności: Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym, gdyż specjaliści tych zawodów podejmują w swojej pracy zadania, których klientami są osoby pozbawione wolności lub opuszczające zakłady karne. Do udziału w projekcie zaproszeni są także zainteresowani studenci wszystkich innych kierunków studiów i specjalności prowadzonych na Wydziale Studiów Edukacyjnych.

Projekt został sfinansowany ze środków przyznanych w Konkursie Projakościowym Prorektora UAM ds. studenckich i kształcenia organizowanym w ramach projektu „UNIWERSYTET JUTRA II.

Projekt składa się z kilku części:

Część I – warsztatowa:

W trzy dni warsztatowe, 26 kwietnia, 10 maja i 17 maja, uczestnicy projektu, prowadzeni przez specjalistów – funkcjonariuszy Służby Więziennej, zdobywają wiedzę i umiejętności w obszarach: zasad konstruowania zajęć dla osób pozbawionych wolności, metod pracy z osobami pozbawionymi wolności i opuszczającymi zakłady karne, komunikacji z osobami pozbawionymi wolności, rozwiązywania konfliktów, metod samoobrony oraz organizacji miejsca pracy, które są elementem bezpieczeństwa osobistego osób pracujących z klientem w/po izolacji penitencjarnej.

Część II – wyjazd do zakładu karnego, którego celem jest zapoznanie uczestników z warunkami pracy z osobami pozbawionymi wolności (2 czerwca 2023)

Część III – na podstawie zdobytych umiejętności i wiedzy, przygotowanie oraz poprowadzenie (w grupach) zajęć dla osób pozbawionych wolności.

Po więcej informacji zapraszamy na profil Koła Naukowego Penitencjarystyki „Ex Lege” na facebooku:

FACEBOOK

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy do 22 kwietnia pod adresem:

exlege.uam@gmail.com

(w mailu prosimy podać imię i nazwisko, rok studiów i specjalność oraz w kilku słowach uzasadnić swoją motywację do wzięcia udziału w projekcie).

Serdecznie zapraszamy do udziału!