prof. UAM dr hab.Jacek Pyżalski

Pracownia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Link do kanału spotkań w aplikacji MS Teams - przejdź

Dyżur w semestrze letnim:
wtorek godz. 16:30-18:00

Za wyjątkiem niektórych tygodni, kiedy dyżury odbywają się w następujące środy w godz. 10:30-12:00:
- marzec: 13, 27
- kwiecień: 10, 24
- maj: 05 

Dyżur dla studentów niestacjonarnych:


UWAGA:
Dyżur w dniu 17 kwietnia br. odbędzie się wyjątkowo w godz. 10:30-12:00.

Profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomysłodawca, kierownik i wykonawca ponad sześćdziesięciu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz edukacji medialnej. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Członek Rady Centrum Edukacji Obywatelskiej

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Członek Rady Centrum Edukacji Obywatelskiej. Specjalista Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Koordynator części polskiej programów badawczych ySkills (Horyzont) oraz badania EU Kids Online. Czterokrotny reprezentant Polski w sieciach naukowych COST.

Zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: kompetencji cyfrowych, agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży.
Pomysłodawca i redaktor pierwszego polskiego podręcznika edukacji zdalnej w czasach pandemii (wydanego zaraz po zamknięciu szkół w kwietniu 2020) zdalnie.edu-akcja.pl
Autor wielu programów edukacyjnych i profilaktycznych we współpracy z publicznymi i niepublicznymi instytucjami, np.
https://www.edu-akcja.pl/motywacja/
https://www.szkolazklasa.org.pl/o-fundacji/zespol/

Więcej informacji
https://orcid.org/0000-0001-5817-276X
https://scholar.google.ca/citations?user=NAkI88UAAAAJ&hl=en
https://amu.academia.edu/JacekPyzalski
https://www.researchgate.net/profile/Jacek-Pyzalski-2
www.jacekpyzalski.pl

Ayala Alba, Vives-Cases Carmen, DavóBlanes Carmen, RodríguezBlázquez Carmen, Forjaz Maria João, Bowes Nicola, DeClaire Karen, Jaskulska Sylwia, Pyżalski Jacek, Neves Sofia, Queirós Sofia, Gotca Ioan, Mocanu Veronica, Corradi Consuelo, Sanz-Barbero Belén: Sexism and its associated factors among adolescents in Europe: Lights4Violence baseline results, Aggressive Behavior, vol. 47, nr 3, 2021, s. 354-363, DOI:10.1002/ab.21957

Holzer Julia, Korlat Selma, Haider Christian, Mayerhofer Martin, Pelikan Elisabeth, Schober Barbara, Spiel Christiane, Toumazi Toumazis, Salmela-Aro Katariina, Käser Udo, Schultze-Krumbholz Anja, Wachs Sebastian, Dabas Mukul, Verma Suman, Iliev Dean, Andonovska-Trajkovska Daniela, Plichta Piotr, Pyżalski Jacek, Walter Natalia Małgorzata, Michałek-Kwiecień Justyna, Lewandowska-Walter Aleksandra, Wright Michelle F., Lüftenegger Marko: Adolescent well-being and learning in times of COVID-19—A multi-country study of basic psychological need satisfaction, learning behavior, and the mediating roles of positive emotion and intrinsic motivation, PLoS ONE, vol. 16, nr 5, 2021, e0251352, DOI:10.1371/journal.pone.0251352

Jankowiak Barbara Anna, Jaskulska Sylwia, Sanz-Barbero Belén, Waszyńska Katarzyna Maria, Claire Karen De, Bowes Nicola, Silva Estefânia, Neves Sofia, Albaladejo-Blázquez Natalia, Pyżalski Jacek, Chmura-Rutkowska Iwona, VivesCases Carmen: Will I Like Myself If You Hurt Me? Experiences of Violence and Adolescents’ Self-Esteem, Sustainability, vol. 13, nr 21 (11620), 2021, s. 1-16, DOI:10.3390/su132111620

Pelikan Elisabeth R., Korlat Selma, Reiter Julia, Holzer Julia, Mayerhofer Martin, Schober Barbara, Spiel Christiane, Hamzallari Oriola, Uka Ana, Chen Jiarui, Välimäki Maritta, Puharić Zrinka, Anusionwu Kelechi Evans, Okocha Angela Nkem, Zabrodskaja Anastassia, Salmela-Aro Katariina, Käser Udo, Schultze-Krumbholz Anja, Wachs Sebastian, Friðriksson Finnur, Gunnþórsdóttir Hermína, Höller Yvonne, Aoyama Ikuko, Ieshima Akihiko, Toda Yuichi, Konjufca Jon, Llullaku Njomza, Gedutienė Reda, Borg Axisa Glorianne, Avirovic Bundalevska Irena, Keskinova Angelka, Radulovic Makedonka, Lewandowska-Walter Aleksandra, Michałek-Kwiecień Justyna, Plichta Piotr, Pyżalski Jacek, Walter Natalia Małgorzata, Cautisanu Cristina, Voda Ana Iolanda, Gao Shang, Islam Sirajul, Wistrand Kai, Wright Michelle F., Lüftenegger Marko: Distance learning in higher education during COVID-19: The role of basic psychological needs and intrinsic motivation for persistence and procrastination–a multi-country study, PLoS ONE, vol. 16, nr 10, 2021, s. 1-23, DOI:10.1371/journal.pone.0257346

Pyżalski Jacek: W jaki sposób możliwe były główne edukacyjne relacje w edukacji zdalnej?, Studia z Teorii Wychowania, vol. XII, nr 3 (36), 2021, s. 71-82, DOI:10.5604/01.3001.0015.4836
Vives-Cases Carmen, Sanz-Barbero Belén, Ayala Alba, Pérez-Martínez Vanesa, Sánchez-Sansegundo Miriam, Jaskulska Sylwia, Antunes das Neves Ana Sofia, Forjaz Maria João, Pyżalski Jacek, Bowes Nic, Costa Dália, Waszyńska Katarzyna Maria, Jankowiak Barbara Anna, Mocanu Veronica, Davó-Blanes María Carmen: Dating Violence Victimization among Adolescents in Europe: Baseline Results from the Lights4Violence Project, International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 18, nr 4 (1414), 2021, s. 1-11, DOI:10.3390/ijerph18041414

Jankowiak Barbara Anna, Jaskulska Sylwia, Sanz-Barbero Belén, Ayala Alba, Pyżalski Jacek, Bowes Nicola, De Claire Karen, Neves Sofia, Topa Joana, Rodríguez-Blázquez Carmen, Davó-Blanes María Carmen, Rosati Nicoletta, Cinque María, Mocanu Veronica, Ioan Beatrice, Chmura-Rutkowska Iwona, Waszyńska Katarzyna Maria, Vives-Cases Carmen: The Role of School Social Support and School Social Climate in Dating Violence Victimization Prevention among Adolescents in Europe, International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 17, nr 23 , 2020, s. 1-13, DOI:10.3390/ijerph17238935

Vives-Cases C., Davo-Blanes M.C., Ferrer-Cascales R., Sanz-Barbero B., Albaladejo-Blázquez N., Sánchez-San Segundo M., Lillo-Crespo M., Bowes N., Neves S., Mocanu V., Carausu E.M., Pyżalski Jacek, Forjaz M.J., ChmuraRutkowska Iwona, Vieira C.P., Corradi C.: Lights4Violence: A quasi-experimental educational intervention in six European countries to promote positive relationships among adolescents, BMC Public Health, vol. 19 , nr 389, 2019, s. 1- 12, DOI:10.1186/s12889-019-6726-0

Pyżalski Jacek, Zdrodowska Aldona, Tomczyk Łukasz, Abramczuk Katarzyna: Polskie badanie EU Kids Online 2018. Najważniejsze wyniki i wnioski, 2019, ISBN 978-83-232-3409-8, 169 s.
Pyżalski Jacek: (red.) Pozytywny internet i jego młodzi twórcy. Dobre i złe wiadomości z badań jakościowych, 2019, NASK Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-65448-09-5, 81 s. Pyżalski Jacek: Cyfrowa pedagogika medialna, W: Pedagogika. Podręcznik akademicki / Śliwerski Bogusław, Kwieciński Zbigniew (red.), 2019, ISBN 978-83-01-20715-1, s. 405-418

Pyżalski Jacek: (red.) Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, 2020, EduAkcja, ISBN 978-83-957316-0-0, 108 s.

Ptaszek Grzegorz, Stunża Grzegorz, Pyżalski Jacek, Dębski Maciej, Bigaj Magdalena: Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami?, 2020, ISBN 978-83-7489-867-6, 198 s.

Zainteresowania naukowe:
- społeczne i psychologiczne funkcjonowanie dzieci i nastolatków online
- przemoc i cyberprzemoc rówieśnicza
- wykorzystanie edukacyjne mediów (w tym w czasie kryzysowej edukacji zdalnej)
- zachowania ryzykowne (tradycyjne i online) i ich profilaktyka
- zaburzenia zachowania
- kondycja psychiczna (stres zawodowy i wypalenie zawodowe) profesjonalistów zatrudnionych w profesjach pomocowych

Członek rady redakcyjnej Socialna Pedagogika (Słowenia), Interdycyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej (Polska)

Lista wybranych projektów badawczych:
1. Adaptacja do warunków polskich procedury wdrażania programów promocji zdrowia w miejscu pracy funkcjonującej w ramach projektu WHO ‘European Partnership for Tobacco Dependance IMP 8.7/2001 wykonawca krajowy
2. Ocena i analiza jakości wdrażania promocji zdrowia w zakładach pracy w Polsce  IMP 8.5/2001 wykonawca krajowy
3. Opracowanie zasad i  metod stymulujących zachowania prozdrowotne osób starszych w pracy  PCZ 21-21/15/2001/2002/2003/2004 wykonawca krajowy
4. Miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego PT/133/2001 wykonawca krajowy
5. Nastawienie lekarzy służby medycyny pracy do działań z zakresu promocji zdrowia IMP 8.5/2002 wykonawca krajowy
6. Umocnienie struktur Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy 16/MP/2002 wykonawca krajowy
7. Analiza rozwiązań z zakresu promocji zdrowia w miejscu pracy funkcjonujących w Unii Europejskiej i jej wybranych państwach członkowskich IMP 8.4/2003 wykonawca krajowy
8. Diagnoza barier rozwoju promocji zdrowia występujących w świadomości zdrowotnej populacji pracującej IMP 8.13/2003 wykonawca krajowy
9. Analiza wzorów dobrej praktyki a wdrażanie polityki antytytoniowej  miejscu pracy IMP 8.4/2004 wykonawca krajowy
10. Healthy work in Ageing Europe 2003120/2004/2005
Program ZdrowiaPublicznego UE wykonawca międzynarodowy
11. Monitorowanie i doskonalenie wdrażania regionalnych strategii promocji zdrowia pracujących zgodnie z wzorami dobrej praktyki European Network for Workplacehealth Promotion (ENWHP) 12/MP/2004/312/4472/2004 wykonawca krajowy
12. "Development of Structures for Dissemination of Good Practice in the Field of Workplace Health Promotion in the Acceding and the Applicant Countries" - "Dragon Fly" Program Zdrowia Publicznego UE 2004-2006  wykonawca międzynarodowy
13. Opracowanie i upowszechnianie kwestionariusza  oceny efektów programów antynikotynowych w miejscu pracy IMP 8.4/2005 wykonawca krajowy
14. Postawy studentów ostatniego roku studiów menedżerskich dotyczące wspierania zdrowia zatrudnionych IMP 8.3/2005 kierownik krajowy
15. Wypracowanie wspólnej strategii działania partnerów Ośrodków Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy na lata 2005-2008 8/MP/2005/312/2681 wykonawca krajowy
16. ACERISH 2 FR/05/B/P/PP-152042 Leonardo da Vinci 2005-2007  kierownik w Polsce międzynarodowy
17. ADULTS MENTORING BG/06/B/P/PP - 166 041 Leonardo da Vinci 2006-2008 kierownik w Polsce międzynarodowy
18. Konstrukcja narzędzia do badania obciążeń zawodowych pedagoga UŁ 505/4872005-2006 kierownik krajowy
19. Postawy pielęgniarek służby medycyny pracy wobec promocji zdrowia zatrudnionych IMP 8.4/2006 wykonawca krajowy
20. Wybrane  obciążenia psychospołeczne nauczycieli jako przesłanka  do konstruowania programów promocji zdrowia dla tej grupy zawodowej IMP 8.3/2006 kierownik krajowy
21. Postawy pracodawców wobec promocji zdrowia w miejscu pracy IMP 8.4/2007 wykonawca krajowy
22. Analiza możliwości rozwoju działań promujących  zdrowie
w miejscu pracy  w ramach nowej europejskiej koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, jako element działań strategicznych  Ogólnopolskiej Sieci Promocji Zdrowia w miejscu pracy IMP 8.6/2007 wykonawca krajowy
23. Opracowanie i upowszechnienie metod promocji zdrowia, dostosowanych do specyficznych potrzeb pracujących o niskim poziomie wykształcenia 66/MP/2007/312/3736/2007 wykonawca krajowy
24. Szkolna Akademia Innowacji
i Odpowiedzialności Europejski Fundusz Społeczny  2007-2008 superwizor programów profilaktycznych krajowy
25. Wpływ wykształcenia na zróżnicowanie świadomości zdrowotnej społeczeństwa polskiego jako wyzwanie dla edukacji promocji zdrowia IMP 8.4/2008 wykonawca krajowy
26. Analiza stanu i uwarunkowań kształtowania się systemu promocji zdrowa pracujących w Polsce  IMP 8.5/2008 wykonawca krajowy
27. “Strengthening transversal competences of low educated employees concerning their health choices in the context of changing labour market” – “LEECH” 2008-3466/001-001 Grundtvig2008-2011 wykonawca międzynarodowy
28. Workplace Health Management for Older Workers Leonardo da Vinci 2008-2009 wykonawca międzynarodowy
29. Translating Lisbon recommendations into an e-learning program for Occupational Safety & Health Specialists – Workplace Health Promotion as a mean for reaching enhanced competitiveness (ELWHP) LLP/LdV/ToI/2007/RO/013 2008-2009 wykonawca międzynarodowy
30. Move Euro – a campaign for the improvement of lifestyle-related workplace health promotion  in Europe DG SANCO wykonawca międzynarodowy
31. “Maximising employee performance by minimising the impact of substances
in the workplace” – “MEPMIS” 2009-UK/09/LLP-LdV/TOI-163_265
Leonardo da Vinci 2009-2011 wykonawca międzynarodowy
32. Percepcja przekazów z zakresu edukacji zdrowotnej osób o niskim poziomie wykształcenia IMP 8.4/2009 wykonawca krajowy
33. Analiza cyberbullyingu jako nowego problemu zdrowia zawodowego pedagogów IMP 8.5/2009 kierownik krajowy
34. Identyfikacja i ocena uciążliwości psychospołecznych czynników środowiska pracy pracownika socjalnego Narodowe Centrum Badań  i Rozwoju Program Wieloletni – Poprawa Bezpieczeństwa i Warunków Pracy3/2009 2009-2010 wykonawca krajowy
35. Pozytywne i negatywne elementy psychospołecznego środowiska pracy w szkole
a przemoc w relacji nauczyciel -uczeń Narodowe Centrum Badań  i Rozwoju Program Wieloletni – Poprawa Bezpieczeństwa i Warunków Pracy 4/2009 2009-2010 kierownik krajowy
36. “We CAN! Cyberbullying action Network for Parents` Education” GRUNDTVIG 2010-1-LV1-GRU06-00907 2 kierownik międzynarodowy
37. “Mental Health Promotion Handbooks” – “MHP-HANDS” Programme of Community Action in the field of public health wykonawca międzynarodowy
38. Cyberbullying jako nowa forma  agresji rówieśniczej wśród gimnazjalistów w kontekście pedagogicznych oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N106 067735 34 konkurs 2008-2011 kierownik krajowy
39. ROBUSD – Reducing Bullying – Strengthening Diversity FSS/2008/X/D4/W/0025Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Norway  Grants 2009-2011 kierownik międzynarodowy
40. ABV4Kids - The Virtual Anti-Bullying-Village for Kids and Teens Comenius 2011-2013 wykonawca międzynarodowy
41. ECIP (European Cyberbullying Intervention Project) Cyberbullying in adolescence: investigation and intervention in six European Countries DAPHNE III2010-2012 kierownik w Polsce międzynarodowy
42. WSL liderem w kształceniu nauczycieli WND-POKL-03.03.02-00-063/10)
(2011-2014) podwykonawca krajowy
43. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” zrealizowano badanie „Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego”. (Priorytet VII, Działanie 7.1 PO KL) wykonawca ekspert krajowy
44. Kompetencje wychowawcze i społeczno‐kulturowe współczesnych nauczycieli ‐ kurs i
portal edukacyjny FSS/2013/IIC/W/0004 Norway Grants  Współpraca Instytucjonalna kierownik międzynarodowy
45. Best-App - Opracowanie katalogu bezpiecznych i  dostosowanych do wieku aplikacji mobilnych dla dzieci.  NCBIR IS-1/038 kierownik na poziomie instytucji, wykonawca krajowy
46. Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek  (UDA.POKL.03.01.02-00-002/13) ekspert, wykonawca międzynarodowy
47. ySkills (Horyzont) kierownik w Polscce międzynarodowy
48. CO:RE (Horyzont) kierownik w Polsce międzynarodowy
49. Lights4Violence (Horyzont) kierownik w Polsce międzynarodowy
50. Studenci 2019 – kierownik krajowy
d. Reprezentant Polski w  Komitecie  Zarządzającym prowadzonej przez Europejską Fundację Nauki Akcji COST IS0801 Cyberbullying: Coping with negative and enhancing positive uses of new technologies, in relationships in educational settings (2008-2012).
Reprezentant Polski) w  Komitecie  Zarządzającym prowadzonej przez Europejską Fundację Nauki Akcji COST IS1210 Appearance Matters (2014-2017).
Reprezentant Polski w  Komitecie  Zarządzającym prowadzonej przez Europejską Fundację Nauki Akcji COST CA16207 European Network for Problematic Usage of the Internet. Problematic use of the internet (PUI) (2018 – obecnie).
Reprezentant Polski w  Komitecie  Zarządzającym prowadzonej przez Europejską Fundację Nauki Akcji COST CA18115 - Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level (2019-obecnie)

Członek Rady Centrum Edukacji Obywatelskiej
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej
Członek Kapituły  Konkursu im. Joanny Kubiak „Nauczyciel – mediator” prowadzonego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (2017 – do chwili obecnej)
Członek Rady Programowej Naukowej Pase PASE – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych (2017 – do chwili obecnej)

Pedagogika specjalna
Współczesne problemy pedagogiki specjalnej
Diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym
Podstawy tworzenia indywidualnych programów wsparcia ucznia w edukacji włączającej
Teoretyczne aspekty trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym

Nagroda Doskonałość w nauce -użyteczność w praktyce (jedna z czterech) na 100 lecie UAM, Kapituła UAM

Nagroda im. prof. Tomasza Hofmokla w kategorii „Społeczeństwo Informacyjne” - 13 grudnia 2018 roku prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski otrzymał prestiżową Wyróżnienie zostało wręczone podczas jubileuszowej gali zorganizowanej z okazji 25-lecia Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (Państwowego Instytutu Badawczego). Nagroda ta przyznana została za całokształt działalności na rzecz budowy w Polsce społeczeństwa informacyjnego, w tym implementację wyników badań w praktykę społeczną.

Ekspercka nominacja instytucjonalna do nagrody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji EDUInspiracje 2016 W roku 2016 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu uzyskał za projekt opracowany i koordynowany przez prof. UAM dr hab. Jacka Pyżalskiego zrealizowany przez Wydział Studiów Edukacyjnych we współpracy ze Szkołą Polską w Reykjaviku w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (Norway Grants) w latach 2014-2016. Projekty były oceniane według kryteriów Komisji Europejskiej w zakresie wyboru najlepszych praktyk.  Nagrodzony projekt realizowany był przez osiemnastoosobowy zespół naukowców WSE UAM (oraz trzech innych polskich uczelni) oraz pracowników administracyjnych Wydziału i Uniwersytetu we współpracy z zespołem praktyków nauczycieli pracujących w Islandii.

Trzykrotnie został umieszczony na liście 100 osób, które zostały wyróżnione za działalność na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. Była to nagroda Kapituły Polskiego Szerokiego Porozumienia na Rzecz Rozpowszechnienia Umiejętności Cyfrowych. Obecnie jest członkiem Honorowej Kapituły.

Skrzydła Wyobraźni  - podczas gali XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w Łodzi, która odbyła się 8. czerwca 2018 roku otrzymał nagrodę, za całokształt działań naukowych i wdrożeniowych

Homo  Kreator -podczas gali XXXI Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w Łodzi,  która odbyła się 8. czerwca 2017 roku otrzymał nagrodę

Multiinnowator - podczas gali XXXI Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w Łodzi,  która odbyła się 8. czerwca 2015 roku otrzymał nagrodę.

Mistrz Pedagogii - podczas gali XVI Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w Łodzi,  która odbyła się 26. czerwca 2012 roku otrzymał nagrodę.

Najlepsza książka - w 2012 książka J. Pyżalskiego Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży zyskała nagrodę internautów w Kategorii.

tytuł Honorowego Członka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. 5.03.2017  Zarząd OSKKO na Walnym Zebraniu Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej przyznał prof. Jackowi Pyżalskiemu

nagroda zespołowa Światowej Organizacji Zdrowia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie badań dotyczących promocji zdrowia  (2009) – otrzymał (za prace wykonane w Instytucie Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi).

Turystyka górska – Beskid Śląski i Żywiecki
Czytanie biografii i autobiografii

Dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM

Pedagogy, Special pedagogy/education, rehabilitation pedagogy; research area: digital competences, bullying (cyberbulling), distance education; ORE, NASK and CEO expert; contact in English, German and Polish, e-mail: pyzalski@amu.edu.pl