Laboratorium Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej

Laboratorium Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej prowadzi badania z zakresu stymulacji twórczego rozwoju człowieka w okresie dzieciństwa, adolescencji i osób dorosłych. Realizując projekty interdyscyplinarne krajowe i międzynarodowe z zakresu działań przestrzennych, form przestrzennych z wikliny, hortiterapii i praktyk edukacyjnych o charakterze społeczno-artystycznych, popularyzacji matematyki, edukacji plastycznej i techniki, nowym mediów w edukacji szkolnej i akademickiej. Laboratorium prowadzi międzynarodową współpracę badawczo-artystyczną z zagranicznymi instytucjami kształcenia wyższego z Universidad San Francisco de Quito – Ekwador, Lwowską Narodową Akademią Sztuk Pięknych – Ukraina.

The Laboratory conducts research in the field of stimulation of creative human development in childhood, adolescence and adulthood. It carries out interdisciplinary national and international projects in the field of spatial activities, spatial forms made of wicker, hortiterapy and socio-artistic educational practices, popularisation of mathematics, art and technology education, new media in school and academic education. The Laboratory conducts international research and artistic cooperation with foreign institutions of higher education; with Universidad San Francisco de Quito - Ecuador, Lviv National Academy of Fine Arts – Ukraine.